Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Martina Šimkovičová
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SME RODINA
Členstvo vo výboroch:
Klub SME RODINA - Boris Kollár (členka)
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny (členka)
Výbor NR SR pre európske záležitosti (členka)
Dátum narodenia: 29.8.1971
Bydlisko: Bratislava