Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Eva Smolíková
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SNS
Členstvo vo výboroch:
Klub Slovenská národná strana (členka)
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (členka)
Dátum narodenia: 24.12.1963
Bydlisko: Dolný Ohaj