Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Vladimír Sloboda
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SaS
Členstvo vo výboroch:
Klub Sloboda a Solidarita (člen)
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (člen)
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen)
Dátum narodenia: 8.7.1979
Bydlisko: Bratislava