Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Zsolt Simon
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Členstvo vo výboroch:
Zahraničný výbor NR SR (člen)
Dátum narodenia: 26.8.1970
Bydlisko: Padarovce