Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Radoslav Prochádzka
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SIEŤ
Členstvo vo výboroch:
Mandátový a imunitný výbor NR SR (člen)
Výbor NR SR pre financie a rozpočet (člen)
Výbor NR SR pre európske záležitosti (náhradný člen)
Dátum narodenia: 31.3.1972
Bydlisko: Bratislava