Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Jana Nehézová
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: ĽS Naše Slovensko
Členstvo vo výboroch:
Klub Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (členka)
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (členka)
Výbor NR SR pre sociálne veci (členka)
Dátum narodenia: 25.2.1975
Bydlisko: Staré Hory