Adopt a Politician

It’s better to pray than...
SK | EN

List of Politicians

Jana Kiššová
/Member of Parliament

Noone is praying for this politician. 1 person was praying for this politician.

Political Party: SaS
Membership in Committees:
Klub Sloboda a Solidarita (členka)
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (predsedníčka)
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (členka)
Date of Birth: 11/23/1974
Place of Residence: Bratislava