Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Jana Kiššová
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SaS
Členstvo vo výboroch:
Klub Sloboda a Solidarita (členka)
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (predsedníčka)
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (členka)
Dátum narodenia: 23.11.1974
Bydlisko: Bratislava