Adopt a Politician

It’s better to pray than...
SK | EN

List of Politicians

Tibor Jančula
/Member of Parliament

Noone is praying for this politician.

Political Party: SNS
Membership in Committees:
Klub Slovenská národná strana (člen)
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (člen)
Výbor NR SR pre európske záležitosti (náhradný člen)
Date of Birth: 6/16/1969
Place of Residence: Bernolákovo