Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Zoznam politikov

Eva Antošová
/Poslanec NR SR

Za tohto politika sa ešte nikto nemodlí. V minulosti sa modlil už 1 človek.

Poslanecký klub: SNS
Členstvo vo výboroch:
Klub Slovenská národná strana (členka)
Mandátový a imunitný výbor NR SR (členka)
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (členka)
Dátum narodenia: 19.3.1964
Bydlisko: Nitra