Adopt a Politician

It’s better to pray than...
SK | EN

List of Politicians

Róbert Madej
/Member of Parliament

Noone is praying for this politician. 4 people were praying for this politician.

Political Party: Smer-SD
Membership in Committees:
Ústavnoprávny výbor NR SR (predseda)
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
Stála delegácia NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve a jej parlamentnej dimenzii (Vedúci)
Place of Residence: Bratislava