Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Univerzálna modlitba

Nebeský Otec,
Ty si Pán Pánov, Kráľ kráľov a Autorita autorít,
Preto Ťa chcem prosiť za: {POLITIK}.
Daj mu spoznať seba ako Pravdu, ktorá mu pomôže kráčať životom vo Svetle.
Daruj mu vieru živú a pevnú, odolávajúcu nesprávnym názorom sveta.
Obdaruj ho odvahou prinášať spravodlivosť, čestnosť, pokoj a ďalšie Tvoje princípy a hodnoty všade tam, kde pracuje a žije, hľadať pravdu a posúvať ju ďalej.
Pomôž mu byť citlivým a vnímavým voči potrebám iných ľudí.
Požehnaj aj jeho rodinu a blízkych láskou, pokojom a radosťou.
Preukáž mu, Pane, svoje veľké milosrdenstvo.
AMEN