Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Registrácia modlitby za politika

Ako si zaregistrovať modlitbu za politika

Pre registráciu vami zvoleného politika postupujte podľa nasledovných inštrukcií: 

 1. Vyberte si náhodného politika kliknutím na Adoptuj si svojho politika v ľavej časti menu, alebo si vyberte konkrétneho v časti Zoznam politikov.
 2. Stlačte možnosť Chcem sa za neho/ňu modliť v červenom krúžku v rámci vizitky politika.
 3. Vyplňte formulár a postupujte podľa inštrukcií, ktoré sú v ňom uvedené. Povinné údaje sú meno, priezvisko, emailová adresa a overovací CAPTCHA kód.
 4. Po obdržaní overovacej emailovej správy potvrďte svoju registráciu kliknutím na príslušný odkaz.

Dôležité: V prípade, že

 • sa niekto za vami zvoleného politika už zaregistroval,
 • a nie sú ešte "adoptovaní" všetci politici,

nebude možné si modlitbu za neho/ňu zaregistrovať. Prosím, vyberte si iného politika zo zoznamu kliknutím na Adoptuj si svojho politika v ľavej časti menu.

Poznámka: Dve používateľské kontá nemôžu obsahovať rovnakú emailovú adresu.

Finálne potvrdenie registrácie modlitby

Od overenia registrácie vašej modlitby za politika obdržíte po 7 dňoch ďalší overovací email, v ktorom budete vyzvaní, aby ste opätovne potvrdili svoju registráciu modlitby kliknutím na príslušný odkaz.  

 • V prípade, že sa chcete modliť po uplynutí 7 dní od registrácie za politika aj naďalej a nerozmysleli ste si to, po kliknutí na odkaz (v emailovej správe, alebo po prihlásení v pravej hornej časti obrazovky prehliadača) bude vaša modlitba predĺžená na obdobie, ktoré ste zadefinovali pri registrácii politika (štandardne 6 mesiacov).
 • Ak svoju modlitbu nestihnete predĺžiť do 7 dní od obdržania overovacieho emailu (t.j. v období 7 do 14 dní po registrácii), vaša registrácia modlitby bude automaticky ukončená. Dôvodom je zistenie, či používateľ svoj úmysel modliť sa za politika za danú dobu neprehodnotil.   

Úprava parametrov modlitby a môjho konta

Ak si želáte

 • upraviť svoje osobné údaje, ktoré ste vyplnili do systému www.adoptujsipolitika.sk,
 • ukončiť alebo zmeniť modlitbu za vami zvoleného politika,
 • modliť sa za iného politika,

postupujte podľa nasledovných inštrukcií:

Dôležité: Systém umožňuje sa modliť iba za jedného politika na jedno používateľské konto.

 1. Kliknite na odkaz v emailovej správe, ktorú ste obdržali ako druhú po overení svojho používateľského konta, alebo kliknite na Prihlásenie v ľavej časti menu.
 2. Vyplňte svoju emailovú adresu, ktorú ste zadali do systému pri registrácii, a heslo, ktoré ste obdržali v emailovej správe.
  Poznámka: Ak ste zabudli (alebo neviete) svoje heslo, využite prosím nástroj Zabudnutá registrácia.
 3. Po úspešnom zadaní svojich prihlasovacích údajov budete presmerovaní na stránku svojich nastavení, kde môžete vykonávať príslušné úkony, ktoré sú uvedené vyššie.
  Poznámka: V pravej hornej časti obrazovky prehliadača sa vždy zobrazuje ovládací panel s vašim menom a poslancom, za ktorého sa modlíte (alebo, ste sa modlili).

Neprišiel mi overovací email

Štandardne býva overovací email doručený veľmi rýchlo (do 5 sekúnd).

V prípade nedoručenia overovacej emailovej správy do 10-tich minút skúste postupovať podľa nasledovných inštrukcii:

 • Skontrolujte si vo vašej emailovej schránke zložku Spam (nevyžiadaná pošta), či sa v nej nenachádza správa s predmetom "Potvrdenie registrácie politika".

Ak uvedená emailová správa nebola doručená, svoju modlitbu môžete potvrdiť nasledovným spôsobom:

 1. Otvorte stránku Zabudnutá registrácia.
 2. Vložte emailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii modlitby za politika. Po odoslaní formulára opätovne skontrolujte svoju emailovú schránku a prihláste sa do systému prostredníctvom údajov uvedených v doručenej emailovej správe. Potvrďte svoju registráciu kliknutím na odkaz uvedený v pravej hornej časti obrazovky prehliadača.
 3. Ak ani v tomto prípade nebol doručený email, skúste sa, prosím, zaregistrovať za toho istého politika s inou emailovou adresou.

Registrácia bez použitia emailovej adresy

V prípade, že nepoužívate email, registrácia je taktiež možná cez telefónne číslo 0918 354 006, kde uvediete svoje meno a meno politika, za ktorého sa chcete modliť.