Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Často kladené otázky (FAQ)

Musím sa modliť 5 minút denne?

Nie, 5 minút je náš doporučený čas modlitby. Majte slobodu v modlitbe, no zároveň zodpovednosť.

Musím sa modliť len modlitbu, ktorá je predpísaná na webe?

Nie. Modlitba na webe je dobrovoľná. Je len na tebe, akú formu modlitby si zvolíš (spontánnu, formálnu alebo liturgickú).

Môžem za politikov obetovať aj sv.omšu?

Áno. Je to jedna z foriem modlitby.

Čo mám robiť, ak sa niektorý deň zabudnem modliť za politika?

Ak zabudneš, tak sa pomodli dodatočne, keď si na to spomenieš.

Keď sa modlím za politika, súhlasím automaticky s jeho rozhodovaním a konaním?

Nie, modlitba znamená, že túžim, aby Boh prišiel do jeho srdca a On viedol jeho rozhodovanie a konanie.

Zaslúži si politik modlitbu? Má to vôbec zmysel?

Určite áno. Každý je hoden príhovornej modlitby. Boh je dobrý Otec a On sám túži až do poslednej chvíle, aby sa človek zmenil.