Adoptuj si politika

Trochu úsmevná myšlienka, no predsa reálna. Čo sa za touto výzvou skrýva?

V roku 2013 bola na Slovensku spustená kampaň, ktorá ľuďom ponúkala možnosť vybrať si jedného politika, za ktorého sa budú pravidelne modliť po dobu niekoľkých mesiacov. Po štyroch mesiacoch od spustenia bolo do kampane zapojených viac ako tisíc pravidelných modlitebníkov.

O modlitebnej kampani informovali organizátori aj samotných politikov. Niektorí z nich im za túto iniciatívu poďakovali:

„Chcem sa vám úprimne poďakovať za tento projekt. Veľmi si to vážim. Rada by som prostredníctvom vás tlmočila svoje poďakovanie všetkým, ktorí mňa a moju rodinu zahŕňajú do svojich modlitieb,“ napísala nemenovaná poslankyňa Národnej rady.

„Ďakujem za duchovnú podporu, veľmi oceňujem vašu iniciatívu,“ reagoval na kampaň ďalší poslanec.

Tento veľký záujem o „modlitbovú adopciu politika“ odzrkadľuje skutočnosť, že Slovákom záleží na tom, aby kresťanské hodnoty ako spravodlivosť, čestnosť, úcta k životu boli v politike rešpektované a podporované. Za prijímanie dobrých zákonov sú zodpovední politici. No naša úloha nekončí vhodením hlasovacieho lístku do urny. Namiesto „obľúbeného“ kritizovania, či dištancovania sa od politiky je potrebné zaujať postoj, ktorý bude odrážať aj našu zodpovednosť za túto krajinu a jej budúcnosť.

Veľmi účinnou možnosťou ako môžeme aj my podporiť dobré rozhodnutia politikov je práve modlitba.

O tom, že kresťanstvo a politika sa navzájom nevylučujú, ale naopak, majú byť vo vzájomnej harmónií, svedčí aj množstvo kresťanských kníh o politike.

Aj čítaním kvalitnej politickej literatúry a jej správnou interpretáciou môžete prispieť k lepšej kultúre politiky.