Prečo ste sa zapojili do modlitebnej kampane Adoptuj si politika?

Túto otázku sme položili štyrom kresťanským lídrom, ktorým záleží na našej krajine a preto sa rozhodli podeliť o to, prečo ako Kresťania modlitbou za našich politikov plníme Božiu vôľu.

Čo znamená adoptovať si politika modlitbou?

Ako sa máme modliť za vládnych predstaviteľov?

Čo si myslíte, že táto iniciatíva prinesie pre našu krajinu?

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa už do kampane zapojili?

Za politikov sa už modlím, prečo by som sa mal zapojiť k tejto iniciatíve?

Prijmi pozvanie!

ČLÁNKY

Skutok lásky

Skutok lásky

Autor článku: Ján Holubčík SDB – Delegát za pastoráciu mládeže

Adoptuj si politika

Adoptuj si politika

Autor článku: Ján Buc – katolícky kňaz pôsobiaci vo Važci a v Bratislave

Chceš sa zapojiť aj ty?

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil.