Verím, že s Bohom môžeme hovoriť o všetkom.

Mgr. Ján Liba

Biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Verím, že si všetci uvedomujeme vážnosť politickej situácie na Slovensku.

Modlitba je úžasná Božia moc a zároveň je pre nás veľkou výsadou modliť sa.
Biblia nás nielen nabáda k modlitbe, ale dokonca nám ju prikazuje (Luk 18:1).
Niekedy je jedine modlitba tým, čo môžeme spraviť, ako pomôcť druhým, vystrieť sa k núdznym, či byť nablízku blízkym. Modlitba, ktorá je úprimná, vyvierajúca zo srdca, vytrvalá vo viere prináša ovocie vo svojom čase.

Verím, že s Bohom môžeme hovoriť o všetkom. Oblasť politiky nie je výnimkou. Božie Slovo nás vedie k modlitbe za kráľov, vrchnosti t.z. úrady, ľudí v pozíciách, ktorí robia dôležité rozhodnutia a riadia chod krajiny.
Vrchnosti, sú zriadené od Boha ako sa píše aj v Biblii (Rim 13:1/B).

Modlime sa za našu vládu, parlament, prezidentku tak ako nas učí Božie slovo (1 Tim 2:1-4).

Myšlienka adoptuj si politika tak, že sa budeš zaňho modliť, je veľmi silná. Som presvedčený, že ak to spoločne dáme do praxe, prinesie to určite Božie požehnanie.

Politici svojimi rozhodnutiami, výrokmi či správaním môžu silne ovplyvniť život i atmosféru v krajine, a to či už v dobrom alebo v zlom. Povzbudzujem všetkých nás kresťanov k modlitbám.
Adoptujme (modlime) sa za tých, o ktorých si myslíme, že sú čestní, ktorí prinášajú dobrú atmosféru do krajiny, aj za tých, o ktorých si myslíme, že prinášajú nepokoj a rozdeľujú spoločnosť.

Všetci potrebujú naše modlitby a hlavne Božiu milosť a pôsobenie Svätého Ducha.

Žehnajme našej krajine pokoj a jednotu.

Skutok lásky

Skutok lásky

Autor článku: Ján Holubčík SDB – Delegát za pastoráciu mládeže

Chceš sa zapojiť aj ty?

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil.