Dva nesprávne postoje kresťanov vo vzťahu k politikom

Michal Kevický

kazateľ cirkevného zboru BJB Viera v Bratislave

Obidva sú o tom, že sa znižujeme k obyčajnému politizovaniu a pozemskému spôsobu premýšľania:

Ten prvý je, že politiku (niektorí z nás) chápeme ako čisté zlo, ktorým sa „nechceme poškvrniť“. Myslíme si, že sa ako kresťania tomu nemáme venovať a celú oblasť politiky a teda správy našej krajiny prenechávame tým druhým…

Ten druhý je, že sa (niektorí) snažíme robiť politiku po svojom a teda veríme a fandíme len tým svojim politikom s tzv. kresťanskými hodnotami…

S tým prvým postojom sa pochopiteľne za politikov a „veci verejné“ ani len nemodlíme. Počúvam argumenty tipu: „Celý svet leží v moci toho zlého a všetko speje ku koncu a druhému návratu Pána Ježiša. Politika je Babylonom a Antikristom od ktorého potrebujeme utekať a nie sa za týchto ľudí modliť…“

S tým druhým postojom sa možno modlíme za niektorých poslancov či politikov, ktorým fandíme. Samozrejme pokiaľ nás nesklamú a pokiaľ máme s nimi aspoň aký taký kontakt a informácie. Často počujem z tohto tábora vyjadrenia tipu: „Potrebujeme presadiť v spoločnosti naše hodnoty a robiť všetko, čo len môžeme aby sme zastavili vplyv liberálnych progresívcov…“ Alebo: „Kresťanská politika je cestou umenšovania zla v spoločnosti…“

Prečo si myslím, že obidva tieto postoje sú nesprávne? Lebo sú zlyhaním cirkvi v jednej z kľúčových úloh, ktorú má na tejto zemi: A to je modlitba:

Prvý Timotejovi 2:1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. 3 Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu.

Našou úlohou ako kresťanov na tejto zemi je modliť sa. Nie politizovať – či už zavrhovaním politiky a politikov – alebo favorizovaním tých svojich tzv. kresťanských politikov. My sme tu, aby sme sa modlili a zvlášť aj „za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc“. Všetci politici by mali byť na našom modlitebnom radare neustále.
Apoštol Pavol k tomu pridáva Tri argumenty:
1. Lebo oni ovplyvňujú životy obyvateľov krajiny;
2. Lebo je to dobré a príjemné nášmu Pánovi, keď sa modlíme za všetkých ľudí;
3. a toto sa mi zdá ako kľúčové: lebo oni potrebujú byť spasení a poznať pravdu.
A práve to sa deje prostredníctvom úprimného modlitebného zápasu cirkvi. Vtedy prebieha boj o ľudské duše, boj o pravdu. Nie len tú pozemskú, ale večnú, nebeskú…

Myslím si, že je najvyšší Je čas opustiť tieto nesprávne postoje a začať sa naozaj úprimne a verne modliť za všetkých politikov v našej krajine a v pokore zápasiť o to aby boli spasení a vo svojom úrade použití Pánom Bohom pre požehnanie našej krajiny.

Skutok lásky

Skutok lásky

Autor článku: Ján Holubčík SDB – Delegát za pastoráciu mládeže

Chceš sa zapojiť aj ty?

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil.