Skutok lásky

Ján Holubčík SDB

delegát za pastoráciu mládeže

Priatelia, považujem sa tak trochu za politického maníka. Už od malička som utekal k telke, keď začínali správy. Futbal ma vôbec neprovokoval, ale politické debaty áno. Ešte aj dnes hľadám každý deň moment, kedy si môžem vypočuť novinky zo sveta. Robím to aj práve teraz, popri písaniu tohto blogu. Nedeľné diskusné politické relácie sú naďalej pre mňa veľmi dôležité.

Som presvedčený, že záujem o politické dianie patrí k zodpovednému postoji veriaceho človeka. Zaujímať sa o spoločnosť, snažiť sa o pozitívny vplyv na vývoj krajiny a nepodľahnúť ľahostajnosti, mi zapadá do logiky Ježišovho myslenia. Potvrdzujú to aj viaceré sociálne encykliky pápežov ako Rerum novarum a Centesimus annus. Asi väčšina z nás nemáme možnosť priamo vstupovať do politiky a podieľať sa na vážnych spoločenských rozhodnutiach. To, čo však môžeme urobiť je modliť sa. Politici sú ľudia, ktorí sa nachádzajú vo veľmi náročnej a zodpovednej službe. Výsledok ich práce významne ovplyvňuje chod celej krajiny a v neposlednom rade každého jej obyvateľa.

Úplne rozumiem všetkým, ktorí sú už znechutení a rezignovaní na akékoľvek iniciatívy spojené so svetom politiky. Ovocie stále nevidíme a z väčšiny politikov sme veľmi sklamaní. A práve toto je dôvod prečo pokračovať v zápase na tomto poli. Je to výzva, aby sme sa modlili za dobrých, slušných a spravodlivých politikov, ktorým ide o spravodlivosť, pravdu a dobro.

Zároveň nás postoj lásky pozýva aj k tomu, aby sme sa modlili za obrátenie tých politikov, ktorí klamú, sú skorumpovaní a svoju prácu nechápu ako službu. Priatelia, neváhajte a zapojte sa do kampane „Adoptuj si politika“. Je to veľmi dôležitý skutok lásky. Vďaka.

Chceš sa zapojiť aj ty?

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil.