Adoptuj si politika

Ján Buc

katolícky kňaz pôsobiaci vo Važci a v Bratislave

Pamätám si, keď sa pred niekoľkými rokmi prvý krát otváral projekt Adoptuj si politika. Vtedy jedna z komerčných televízii do hlavných správ pripravila reportáž, v ktorej si moderátorka kľakla na schody pred parlament, zopla ruky a tvárila sa, že sa modlí. Trošku sa ma to dotklo, lebo to vyzeralo ako určitý druh výsmechu, ale na druhej strane si myslím, že veľa ľudí sa aj vďaka tejto reportáži zamyslelo a možno sa ku kampani aj pridalo.

Modliť sa za rôzne oblasti života, spoločnosti je z nášho pohľadu veriacich kresťanov veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že každá modlitba má svoju hodnotu a prináša svoje ovocie, aj keď ho nie vždy vidíme. Som presvedčený, že keby sme poznali dôležitosť a silu modlitieb oveľa viac by sme sa modlievali. Často na hodnotu a potrebu modlitby zabúdame a je to pre mnohých len nejakou povinnosťou ba až bremenom.

Apoštol Pavol vo svojom liste Timotejovi píše: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ (1Tim 2, 1-4) Modliť sa za predstavených je podľa sv. Pavla dobré a milé pred Bohom. Môžeme sa sami seba opýtať či toto slovo chápeme a podľa toho aj konáme.

Chápem, že niekedy nerozumieme prečo sa niektorí politici, ale aj celkovo ľudia tak správajú ako sa správajú. Sme niekedy veľmi prísni v posudzovaní a vidíme skôr smietky v oku iného ako brvno vo svojom. Ježiš v evanjeliu podľa Lukáša hovorí: „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk 6, 27-28) Ježiš tam hovorí pre tých, ktorí počúvajú. Niekedy si vyberáme aj z evanjelia len to čo nám sedí, čo nie je ťažké urobiť. Modliť sa za nepriateľov, je pre mnohých za čiarou a nechcú pozdvihnúť svoj hlas v modlitbe za takých ľudí. Myslím, že je to veľká škoda.

Verím, že mnohí ľudia na druhej strane chápu prínos príhovornej modlitby a zapoja sa z entuziazmom do modlitieb cez kampaň Adoptuj si politika. Mám nádej, že to nebude o nejakom silnom začiatku a slabom konci. Mám nádej, že práve ovocie našich modlitieb bude motiváciou ešte viac sa modliť a prihovárať za tých, ktorí sú v službe lásky, alebo aspoň by mali byť. Pápež krásne povedal: „Dobrá politika je možná, je prejavom sociálnej lásky.“ Apoštol Jakub nás povzbudzuje: „…veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5,16b) Verím, že modlitba mení dejiny a to aj tie naše na Slovensku.

Skutok lásky

Skutok lásky

Autor článku: Ján Holubčík SDB – Delegát za pastoráciu mládeže

Chceš sa zapojiť aj ty?

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil.