Adopt a Politician

It’s better to pray than...
SK | EN

Adopt a politican

Please fill in the following form

*Fields marked with a red are required.

Položka Kraj slúži prevažne na štatistické účely.


Možnosť "Chcem sa modliť do" slúži v prípade,
ak si želáte modliť sa iba na dobu určitú.


     

V prípade, že označíte možnosť zobrazovania svojho mena, meno sa zobrazí v tvare: Meno P. (iba prvé písmeno vášho priezviska; iba ak sa za politika modlí 1 človek).
Anna Zemanová
/Member of Parliament

Political Party: SaS
Membership in Committees:
Klub Sloboda a Solidarita (členka)
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (členka)
Date of Birth: 9/12/1959
Place of Residence: Bratislava