Adoptuj si politika

Radšej sa modliť, ako...
SK | EN
Logo

Adoptuj si svojho politika

Vyplňte prosím nasledovný formulár

*Údaje označené červeným sú povinné.

Položka Kraj slúži prevažne na štatistické účely.


Možnosť "Chcem sa modliť do" slúži v prípade,
ak si želáte modliť sa iba na dobu určitú.


     

V prípade, že označíte možnosť zobrazovania svojho mena, meno sa zobrazí v tvare: Meno P. (iba prvé písmeno vášho priezviska; iba ak sa za politika modlí 1 človek).
Tibor Bernaťák
/Poslanec NR SR

Poslanecký klub: SNS
Členstvo vo výboroch:
Klub Slovenská národná strana (predseda)
Ústavnoprávny výbor NR SR (člen)
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
Dátum narodenia: 11.5.1974
Bydlisko: Bratislava