Adoptuj si politika

Prinášať zmenu modlitbou

Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme účinne pomôcť dianiu na Slovensku.

Modlitba namiesto zlorečenia.

Modlitba namiesto preklínania.

Modlitba namiesto hundrania.

Modlitba namiesto nadávok.

Modlitba namiesto hejtu.

Túžime povzbudzovať kresťanov do modlitieb za politikov a politickú situáciu na Slovensku, rozvíjať v nich túžbu dobrorečiť a za dobro bojovať na kolenách. Veríme, že môžeme pomôcť budovať kultúru úcty a žehnania namiesto preklínania a zlorečenia. Veríme, že modlitba je pre zmenu spoločnosti dôležitá a že môže priniesť nové, obnovené Slovensko.

Ako viem pomôcť

Každý môže zmeniť Slovensko – svojou vernosťou v modlitbe.
Stačí iba, aby si sa prihlásil. Či už si na mobile alebo na počítači.

Vyber si politika a
dobu, na akú ho budeš
mať adoptovaného,
a môžeš sa začať modliť.

Žehnajme spoločne namiesto zlorečenia

„Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť.
Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich.
Myslite aj na vládnych činiteľov, na tých, čo rozhodujú
o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji
mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti.
Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi.”

1 Tim 2, 1-3

Napíšte nám

Veríme, že vás táto téma zaujíma, prípadne sa s nami chcete podeliť o rôzne nápady či svedectvá, a preto sa veľmi potešíme, ak sa nám ozvete.

7 + 7 =

Alebo priamo na email

info@adoptujsipolitika.sk

Sociálne siete projektu

Podporovatelia projektu